Cesta: VŠPJ / projekt E-learning na VŠPJ / Úvod

E-learning na VŠPJ

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky na VŠPJ. Bude vytvořeno 150 e-learningových opor včetně průběžných testů. E-learningové opory - distanční výukové texty budou upraveny a zkonvertovány do e-learningové podoby. Tyto e-learningové opory budou používány průřezově všemi studenty VŠPJ aspoň v jedné e-learningové opoře v daném studijním oboru.

Pro autorský tým e-learningový opor se vytvoří výukové pomůcky: osnova e-learningové opory, metodika e-learningové opory a vzorový znalostní test.

Bude proškoleno 40 pracovníků VŠPJ v dovednostech vytváření e-learningových opor včetně testů a jejich umístění do e-learningového systému.

E-learningový systém Moodle bude přizpůsoben podmínkám VŠPJ a integrován s informačním systémem VŠPJ (dále jen IS VŠPJ). Dalším cílem je zvýšení kvalifikace pedagogů a ostatních pracovníků v používání e-learningu.

Pedagogové a ostatní pracovníci budou dále motivování ke zvyšování vlastní gramotnosti v oblasti ICT.

Projekt bude sloužit k vyrovnání příležitosti v přístupu ke vzdělávání pro všechny studenty ve všech studijních oborech.

Aktuality

Fotky z konference

V sekci fotogalerie byly přidány fotky z konference Tvorba e-learningových opor na VŠ.
více

Fotky z konference

V sekci fotogalerie byly přidány fotky z konference E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle.
více