Cesta: VŠPJ / projekt E-learning na VŠPJ / Cíl projektu

Cíl projektu

Vzhledem k rozvíjejícím se metodám vzdělávání studentů na vysokých školách, vstupuje do popředí stále více i metoda vzdělávání prostředictvím e-learningu. Cílem projektu je zlepšit vzdělávání studentů a zkvalitnění výuky předmětů prostřednictvím tvorby e-learningových opor, které budou postupně zaváděny do jednotlivých předmětů studijních oborů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (dále jen VŠPJ). Jedním z cílů je i přízpůsobení e-learningového systému podmínkám VŠPJ a informačnímu systému.

Hlavním cílem projektu bude proškolení 40 pracovníků VŠPJ v rámci tvorby e-learningových opor, což bude mít návaznost na zavádění e-learningových opor do jednotlivých předmětů studijních oborů, na základě kterých budou mít studenti možnost získávat další vzdělávání a též i absolvovat průběžné a závěrečné testy prostřednictvím internetu. Během realizace projektu se vytvoří a otestuje 150 e-learningových opor, které zahrnou průřezově všechny studenty jednotlivých studijních oborů VŠPJ.