Cesta: VŠPJ / projekt E-learning na VŠPJ / Konference 2012 : Tvorba e-learningových opor na VŠ / Úvod

Konference : Tvorba e-learningových opor na VŠ

Konference TVORBA E-LEARNINGOVÝCH OPOR NA VŠ, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je závěrečnou konferencí pořádaných v rámci projektu „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“, registračního čísla CZ.1.07/2.2.00/07.0317, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož je VŠPJ řešitelem.

Konference je prostorem pro sdílení zkušeností s vytvářením e-learningových materiálů v prostředí LMS Moodle a získání nových poznatků o testování a výzkumech v oblasti e-learningu. LMS Moodle je jedním z rozšířených nástrojů, který je využíván na mnoha vysokých školách nejen v České republice pro tvorbu e-learningových kurzů.

Konference nabídne možnosti využití Moodle ve výuce nejen na vysokých školách a výměnu zkušeností s používáním tohoto nástroje.

Programový a organizační výbor děkují všem za zájem o účast na konferenci.

Ke stažení