Cesta: VŠPJ / projekt E-learning na VŠPJ / Kontaktní osoby

Kontaktní osoby

  • Ing. Martina Kuncová, Ph.D. kuncova@vspj.cz – vedoucí projektu
  • Mgr. Hana Vojáčková vojackova@vspj.cz - projektový a finanční manažer