Cesta: VŠPJ / projekt E-learning na VŠPJ / Základní informace

Základní informace

Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0317
Název projektu Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava
Číslo prioritní osy 2
Celková výše finanční podpory [Kč] 12 994 811,-
Částka ESF [Kč] 11 045 589,35
Křížové financování [Kč] 0,-
Datum zahájení realizace projektu 20. 5. 2009
Datum ukončení realizace projektu 30. 4. 2012
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Žadatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava